Vanligaste efternamnen i Sverige

Listor på namn

Uppdaterad 13 maj 2024

Vanligaste efternamnen i Sverige

Vi listar de vanligaste efternamnen i Sverige och går igenom dess historia.

Efternamn är en viktig del av vår identitet och återspeglar ofta vårt ursprung och historia. I Sverige finns det nu över 10 miljoner människor, och över hälften av dem bär på ett av de vanligaste efternamnen.

Vanligaste efternamnen i Sverige

Men vilka är egentligen de vanligaste efternamnen i Sverige och har de någon historia bakom sig? I denna artikel kommer vi att gå igenom de vanligaste efternamnen i Sverige.

1. Andersson

På första plats hittar vi Andersson, som varit det vanligaste efternamnet i Sverige sedan folkbokföringsbörjan år 1901. Enligt Statistiska centralbyrån bär 228 264 personer detta efternamn.

Andersson är, som många andra vanliga svenska efternamn, ett patronymikon, vilket betyder att det kommer från en fadersnamn — i det här fallet handlar det om namnet Anders, vilket är en variant av Andreas som kommer från det grekiska ordet för "manlig" eller "modig".

2. Johansson

På andra plats hittar vi Johansson, som 227 104 personer heter i efternamn. Precis som Andersson är detta namn ett patronymikon och kommer från namnet Johan, som i sin tur kommer från det hebreiska ordet för "Gud är nådig".

Johansson är också ett av de vanligaste efternamnen i flera andra nordiska länder som Danmark, Norge och Finland.

3. Karlsson

Karlsson placerar sig på tredje plats med 202 331 personer som bär detta efternamn. Namnet kommer från Karl, vilket är en tysk variant av namnet Karl eller Charles som betyder "man" eller "fri man".

Ursprunget till namnet kan spåras tillbaka till den tyska dynastin Karlingerna.

4. Nilsson

Nilsson är det fjärde vanligaste efternamnet i Sverige med 155 686 personer som heter det. Precis som Andersson och Johansson är det här också ett patronymikon och kommer från namnet Nils, som är en förkortning av Nikolaus som betyder "segerrik folk".

5. Eriksson

Eriksson hamnar på femte plats med 136 533 personer som heter detta. Namnet kommer från namnet Erik, som är en nordisk variant av det fornnordiska namnet Eirikr som betyder "härskare" eller "evig kung". Detta är också ett vanligt efternamn i andra nordiska länder som Danmark och Norge.

6. Larsson

Larsson är det sjätte vanligaste efternamnet i Sverige med 114 698 personer som heter det. Liksom många andra patronymikon kommer namnet från ett fadersnamn, i det här fallet Lars som är en variant av Laurentius som betyder "av Laurentum". Lars är också ett vanligt namn i flera andra europeiska länder.

7. Olsson

På sjunde plats hittar vi Olsson med 103 689 personer som heter detta. Namnet är en variant av Olof, vilket kommer från det fornnordiska namnet Anulav som betyder "av Anu". Anu var en gud i den finska mytologin och namnet kan även spåras tillbaka till det antika namnet Alexander.

8. Persson

Persson placerar sig på åttonde plats med 98 019 personer. Precis som många andra patronymikon kommer namnet från ett fadersnamn, i det här fallet Pers, som är en kortform av Per som har samma ursprung som det tidigare nämnda namnet Peter. Peter kommer från det grekiska ordet för "klippa" eller "sten".

9. Svensson

Svensson är det nionde vanligaste efternamnet i Sverige med 91 741 personer som heter det. Detta är också ett patronymikon som kommer från namnet Sven, som är av fornnordiskt ursprung och betyder "man" eller "kämpa". Enligt traditionen var Sven också namnet på en av de första svenska kungarna.

10. Gustafsson

Sist men inte minst på tionde plats hittar vi Gustafsson med 89 534 personer som heter det. Precis som namnet Johansson kommer det också från Johan, men i det här fallet är det en variant av namnet Gustav som betyder "stöd" eller "ståndaktighet". Detta är också ett vanligt efternamn i andra nordiska och baltiska länder.

Andra vanliga efternamn

Utöver de vanligaste efternamnen som listas här finns det också många andra som är vanliga i Sverige, till exempel Persson, Jonsson, Sandberg och Lindberg. Det finns också efternamn som är mer sällsynta och som endast har en handfull bärare. Men oavsett vilket efternamn man bär är det en del av ens identitet och historia, och det är intressant att se hur namnen har utvecklats över tid.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är Andersson det vanligaste efternamnet i Sverige, följt av Johansson och Karlsson på andra och tredje plats. Dessa efternamn är patronymikon och har sitt ursprung från fadersnamn. Det finns många olika teorier och betydelser bakom dessa efternamn, men det gemensamma är att de är en del av den svenska kulturen och befolkningens historia.